028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
زایمان زودرس چیست ؟

زایمان زودرس چیست ؟

زایمان زودرس چیست ؟ زایمان هایی که قبل از پایان هفته 37 آبستن به وقوع بپیوندند ، اصطلاحاً به آن ها زایمان های زود رس می گویند .به طور طبیعی آبستن عادی حدود چهل هفته طول می کشد و جنین نزدیک به هفته 37آبستنی تمام وجود خودش را تکمیل نموده و به شکل یک نوزاد در می آید و...
تماس با پزشک