028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
مراحل کامل زایمان طبیعی را در اینجا بخوانید

مراحل کامل زایمان طبیعی را در اینجا بخوانید

زایمان طبیعی برای زنان باردار روشی ترسناک و درد آور برای به دنیا آوردن نوزاد است. کسب آگاهی و اطلاعات کافی در کنار انتخاب متخصصی توانا و با تجربه می تواند اطمینان بیمار و احتمال کسب نتیجه مطلوب را افزایش دهد. اما زایمان طبیعی با اپیدورال چیست؟ آیا...
تماس با پزشک