028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
پولیپ رحم

پولیپ رحم

پولیپ‌ رحم : بیشتر اجزای پولیپ رحم خوش خیم بوده و سرطانی نیستند ولی در صورت سرطانی شدن پولیپ ها درصد آن بسیار کم است . بسیاری از پولیپ های رحمی در دیواره رحم تشکیل می شوند دیواره رحم یا آندومتر به دلیل ویژگی هایی که دارد بیش از بقیه نواحی رحم مستعد رشد پولیپ رحم می...
Call Now Buttonتماس با پزشک