028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
تغییرات بدن بعد از زایمان

تغییرات بدن بعد از زایمان

تغییرات بدن بعد از زایمان از مسائل رایج که برای خانم ها بعد از زایمان ایجاد می شود ایجاد تغییرات در بدن و ظاهر آنها می باشد. بر اساس نظر دکتر ثقفی متخصص زنان قزوین  این مشکلات طبیعی می باشد و برای آنها راه حل هایی وجود دارد که ما در ادامه به بررسی این مشکلات می...
تماس با پزشک