028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
زایمان در بیمارستان مهرگان قزوین

زایمان در بیمارستان مهرگان قزوین

زایمان در بیمارستان مهرگان قزوین : یکی از بیمارستان های طرف قرارداد  با دکتر ثقفی بیمارستان مهرگان قزوین است . خانم دکتر هدیه ثقفی با ارائه خدمات مراقبت های ویژه دوره بارداری و زایمان در بیمارستان مهرگان قزوین آماده کمک رسانی به مادران عزیز برای تولدی ایمن و راحت می...
تماس با پزشک