028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
مسایل مربوط به سنین نوجوانی

مسایل مربوط به سنین نوجوانی

مسایل مربوط به سنین نوجوانی خونریزی غیر طبیعی در سنین نوجوانی طی 5-2 سال اول پس از منارک اکثر سیکل های قاعدگی فاقد اوولاسیون هستند . با این وجود این سیکل ها نسبتاً منظم بوده و بین 21 تا 45 روز روی می دهند برخلاف بزرگسالان که سیکل های آن ها به طور تیپیک 21 تا 38 روزه...
تماس با پزشک