028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
خونریزی عادت

خونریزی عادت

خونریزی عادت چنانچه محض است ، جنس مونث با وقوع دوران بلوغ و تکامل فیزیکی و هورمونی پا به عرصه ای می گذارند که توام با تغییرات شگرفی است.دختران در کنار تغییرات فیزیکی و هورمونی ، با پا نهادن به دوران بلوغ با تغییرات محسوس روبه رو می شوند که عبارست از : پر مو شدن برخی...
تماس با پزشک