028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
زایمان سزارین بهتر است یا طبیعی ؟

زایمان سزارین بهتر است یا طبیعی ؟

زایمان سزارین بهتر است یا طبیعی ؟ خیلی از بانوان باردار که به  دکتر هدیه ثقفی  مراجعه می کنند،  در رابطه با روش  زایمان  خود  از ایشان سوال می پرسند، اما به راستی زایمان سزارین بهتر است یا طبیعی ؟ باید  گفت انتخاب این روش بر مبنا شرایط هر فرد است و  بهترین روش  برای...
Call Now Buttonتماس با پزشک