028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
فیلم واقعی زایمان طبیعی

فیلم واقعی زایمان طبیعی

زایمان طبیعی برای زنان باردار روشی ترسناک و درد آور برای به دنیا آوردن نوزاد است. کسب آگاهی و اطلاعات کافی در کنار انتخاب متخصصی توانا و با تجربه می تواند اطمینان بیمار و احتمال کسب نتیجه مطلوب را افزایش دهد. در ادامه فیلم واقعی از روند زایمان طبیعی را ملاحظه می کنید....
تماس با پزشک