028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
برای کاهش درد بعد از زایمان چه باید کرد؟

برای کاهش درد بعد از زایمان چه باید کرد؟

برای کاهش درد بعد از زایمان چه باید کرد؟ برای کاهش درد  بعد از زایمان چه باید کرد؟ چگونه می توان درد بعد از زایمان را کنترل کرد؟اگر از داروی ضد درد  در زمان  زایمان استفاده کرده باشید ،  بعد از زایمان  در دسترس  می باشید . داروی ضد درد  از مخدر های خیلی  قوی که باعث ...
تماس با پزشک