028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
زایمان سزارین

زایمان سزارین

زایمان سزارین زایمان سزارین در چه صورتی انجام می شود ؟ قبل از پاسخ به این سوال بهتر است تعریفی از زایمان داشته باشیم وضع حمل یکی از مرحله های قابل پیش بینی می باشد. با اینکه رشته مامایی بسیار پیشرفت کرده است با این حال نمی تواند زمان دقیق به دنیا آمدن نوزاد را معین...
Call Now Buttonتماس با پزشک