028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
اختلالات هورمونی در زنان

اختلالات هورمونی در زنان

اختلالات هورمونی در زنان برخی از هورمون های زنانه به صورت مشهودی خود را نشان می دهند ، اختلال در روند تولید هورمون ها می تواند مشکلات بسیاری را برای زنان در پی داشته باشد، توجه داشته باشید که این روند می تواند باعث آسیب رسیدن به شما بشود هورمون ها تاثیرات به سزایی بر...
تماس با پزشک