028-33230360
ایران - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران - طبقه فوقانی داروخانه صالح
بهداشت جنسی در بارداری

بهداشت جنسی در بارداری

بهداشت جنسی در بارداری : به علت بروز تغییرات هورمونی در خانم های باردار میزان وحجم ترشحات واژینال نیز بیشتر می شود . در صورتی که رنگ ، بو و علظت مواد تغییر کند می توان آثار بیماری های آمیزشی یبه خصوصی را از آنها فهمید . لازم به ذکر است که خانم های باردار بیش از سایرین...
تماس با پزشک